W szkoleniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy pt. ,,Jesienno-zimowe inspiracje rozwoju turystyki’’ brało udział 25 osób. W czasie wyjazdu studyjnego zwiedziliśmy geopark w Moryniu i okolicy oraz Cedynię. Poznaliśmy nowe dla nas formy rozwijania turystyki. Byliśmy gośćmi Burmistrza Morynia Pana Józefa Piątka, który spotkał się z nami w w centrum informacyjnym Geoparku. W trakcie podziwiania ekspozycji wskazał nam korzyści płynące z utworzenia geoparku. Po przejściu przez średniowieczne bramy murów obronnych Panowie Marek Leda i współzałożyciel geoparku w Moryniu Pan Ryszard Dobracki pokazali i omówili wiele ciekawostek atrakcyjnych turystyczne Przespacerowaliśmy aleją plejstocenu gwiazd na której znajdują się modele zwierząt z okresu epoki lodowcowej. Podziwialiśmy również Kamienny Ogród, w którym znajduję się kolekcja głazów narzutowych naniesionych w okolice Morynia ze Skandynawii podczas ostatniego zlodowacenia. Następnie mogliśmy zobaczyć wieżę widokową w Cedyni zbudowaną w 1895 roku w celu uczczenia poległych podczas wojen Prus z Danią w 1864 roku, Austrią w 1866 roku i Francją w latach 1870- 1971. Wieża wznosi się na 14 metrów, dzięki czemu mogliśmy podziwiać panoramę Cedyni oraz jej okolicy. W czasie walk w lutym 1945 roku wieża służyła Armii Czerwonej jako punkt obserwacyjny. |o wojnie a dokładnie do roki 1956 roku wieża służyła Wojsku Ochrony Pogranicza. Następnie została odremontowana, dzięki czemu teraz turyści mogą z niej korzystać podziwiając okalające ją piękno przyrody. Omawialiśmy sposoby rozwinięcia turystyki na podstawie naszych lokalnych perełek przyrodniczych, geologicznych i kulturowych. Pan Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Województwa Zachodniopomorskiego Damian Greś wygłosił swoje spostrzeżenia na temat uatrakcyjnienia naszego województwa na podstawie swoich doświadczeń. Spotkanie wywołało wiele dyskusji i zaowocowało wieloma pomysłami wzbogacającymi oferty turystyczne.

Paulina Łojko

Bookmark the permalink.

Comments are closed.