Spotkanie z Panem Zbigniewem Mieczkowskim

20 lutego 2019 r. w Jaskini- Centrum- Edukacyjno- Przyrodniczym. KRAINA ŻYWEJ WODY. odbyła się promocja książki Pana Zbigniewa Mieczkowskiego pod tytułem ,,ŁĄCZY NAS DRAWA”. Autor wygłosił prelekcje na temat naszej rzeki ,, Drawa cud natury… perła pojezierza Drawskiego. Historyczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze znaczenie Drawy na przestrzeni wieków.” 

Spotkanie z Panem Zbigniewem Mieczkowskim

Burmistrz Drawna wraz z

Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy 

serdecznie zaprasza na spotkanie z

Panem Zbigniewem Mieczkowskim

autorem nowej bardzo ciekawej publikacji na temat DRAWY

pt. ,, Łączy nas Drawa

MONOGRAFIA RZEKI”

Spotkanie odbędzie się 

20.02.2019 r. o godzinie 17:00

Jaskinia – Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze. Kraina Żywej Wody

pod Urzędem Miasta przy ul. Kościelnej 3

73-220 Drawno

Na spotkaniu poruszymy temat uwarunkowań geologicznych, geograficznych, historycznych i gospodarczych.