„Dęby Powiat Choszczeńskiego”

17 maja 2019 roku Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy odebrał Wyróżnienie Promocyjne  „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”   w kategorii ,,SPORT I TURYSTYKA”. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie Powiatu Choszczeńskiego https://www.powiatchoszczno.pl/aktualnosci/ czytaj więcej

Konferencja Lokalnej Organizaci Turystycznej Wokół Drawy

  pn:  „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej” Pestkownica 25-27.04.2019r. W dniach 25-27.04.2019 r.  odbyła się konferencja zorganizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska… czytaj więcej

Droga Bogdanka- Głuko

15 maja 2019 roku odbyło się spotkanie w sprawie pozyskiwania pieniędzy na remont drogi Bogdanka- Głusko. Uczestniczyli w nim Wicestarosta Choszczeński, Burmistrz Drawna, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Głusko, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy i Radnych Gminy Drawno, czytaj więcej

Spotkanie z Panem Zbigniewem Mieczkowskim

20 lutego 2019 r. w Jaskini- Centrum- Edukacyjno- Przyrodniczym. KRAINA ŻYWEJ WODY. odbyła się promocja książki Pana Zbigniewa Mieczkowskiego pod tytułem ,,ŁĄCZY NAS DRAWA”. Autor wygłosił prelekcje na temat naszej rzeki ,, Drawa cud natury… perła pojezierza Drawskiego. Historyczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze znaczenie Drawy na przestrzeni wieków.”  czytaj więcej

Zapraszamy na zajęcia!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Cenimy i chronimy środowisko naturalne w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”.

Celem grantu jest zdobycie przez uczestników, mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, wiedzy o szczególnie istotnych, specyficznych dla regionu (obszaru LSR) walorach środowiska naturalnego oraz praktycznych umiejętności w zakresie ich ochrony poprzez zrealizowane cyklu działań edukacyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w postaci grantu, pozyskanego z projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy:                               lotwokoldrawynet@gmail.com                                             

Więcej informacji http://www.lotwokoldrawy.net/nasze-projekty/

IV TURYSTYCZNO- PRZYRODNICZY MARATON KAJAKOWY DRAWA 2018

IV TURYSTYCZNO- PRZYRODNICZY MARATON KAJAKOWY DRAWA 2018 oraz I PÓŁ- MARATON RODZINNY 1 września 2018 r., na zakończenie sezonu turystycznego w Drawnie, odbył się IV Turystyczno- Przyrodniczy Maraton Kajakowy, zorganizowany dla miłośników kajakarstwa z naszego regionu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza. Swoim patronatem objęli Maraton w… czytaj więcej

IV TUTYSTYCZNO- PRZYRODNICZY MARATON KAJAKOWY DRAWA 2018

Serdecznie zapraszamy na IV TURYSTYCZNO- PRZYRODNICZY MARATON KAJAKOWY DRAWA 2018 Uczestnikom zapewniamy: kajaki turystyczne, przekąskę na kajak, transport, obiadokolację, atrakcyjną nagrodę finansową, opiekę ratowniczą i medyczną, , a przede wszystkim doskonałą zabawę. Dla dzieci z rodzicami/ opiekunami proponujemy PÓŁ- MARATON RODZINNY na dystansie 14 km Regulamin Karta zgłoszenia Zgoda rodzica/… czytaj więcej

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zawiadomienie Zakładu Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski, dotyczące wstrzymania turystyki kajakowej, na rzece Korytnicy, od Sówki do Jaźwin, nie jest aktualne. Informujemy że rzeka Korytnica na odcinku od miejscowości Sówka do miejscowości Jaźwiny, będzie drożna i udostępniona dla ruchu kajakowego. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, jako beneficjent Projektu… czytaj więcej