V Konferencja Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy „Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna, szansą rozwoju turystyki’’

This gallery contains 60 photos.

  ,, Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki” była tematem V konferencji Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy, odbywającej się w dniach 17-19 marca 2017 r. w Gościńcu w Zatomiu. Prezes LOT Wokół Drawy Pan Andrzej Górski rozpoczął konferencje podziękowaniem za przybycie oraz przedstawieniem współorganizatorów. Następnie… czytaj więcej

W szkoleniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy pt. ,,Jesienno-zimowe inspiracje rozwoju turystyki’’ brało udział 25 osób. W czasie wyjazdu studyjnego zwiedziliśmy geopark w Moryniu i okolicy oraz Cedynię. Poznaliśmy nowe dla nas formy rozwijania turystyki. Byliśmy gośćmi Burmistrza Morynia Pana Józefa Piątka, który spotkał się z nami w w centrum… czytaj więcej

Niemieńsko Zamek

  Pałac w Niemieńsku należy do wąskiego grona absolutnie najcenniejszych rezydencjalnych zabytków województwa zachodniopomorskiego, tym bardziej zaskakujące jest to, że jednocześnie należy do nie mniej znaczącego grona zabytków najrzadziej odwiedzanych przez turystów na terenie Pomorza Zachodniego. Wynika to z faktu dość ustronnego położenia Niemieńska jak i pałacu. Jest to miejsce… czytaj więcej

Macewa z bruku przy Spichlerzu

Stojąc przy Spichlerzu warto zwrócić uwagę na niewielki, kamienny obelisk znajdujący się w narożniku parkingu, nazywa się on Macewa z bruku i upamiętnia dawnych żydowskich mieszkańców miasta. Historyczna i jeszcze pamiętająca czasy średniowiecza dzielnica żydowska znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, czyli bardzo blisko Spichlerza. Po 1938 roku kiedy w całych nazistowskich, hitlerowskich Niemczech niszczono, usuwano wszelkie pamiątki po znienawidzonej religii i znienawidzonym narodzie żydowskim, niestety fala ksenofobii i waśni narodowościowych przetoczyła się również przez Drawno, wówczas zlikwidowano synagogę, zburzono synagogę oraz zlikwidowano cmentarz żydowski, a także znajdujące się na nim nagrobki. Stare macewy oraz ohele pocięto na niewielkie kawałki, a z uzyskanych w ten sposób kostek wyłożono brukiem drawieńskie ulice. W 2007 roku powstała w Drawnie bardzo fajna inicjatywa, której efekty właśnie w tej chwili można zobaczyć. Z zachowanych do dzisiejszego dnia nielicznych kostek brukowych, na których widoczne są napisy jeszcze w języku hebrajskim i niemieckim, a pochodzące z macew i oheli z cmentarza żydowskiego w Drawnie utworzono właśnie obelisk w kształcie żydowskiej, cmentarnej macewy. Warto zwrócić uwagę na dwa kamienie: szczytowy, współczesny z wyrytą współcześnie gwiazdą Dawida oraz centralny biały kamień, na którym znajduje się łacińskimi literami wyryty napis ABRAHAM. w 2007 roku, gdy powstał obelisk wmurowano tam również kamień, bardzo specjalny kamień, który sprowadzono z Treblinki z terenu obozu zagłady. Z tego też powodu do dzisiejszego dnia macewa z bruku ma szczególne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających to miasto turystów, szczególnie tych pochodzenia żydowskiego.

dsc_6841

 

Warowny zamek rycerskiej rodziny von Wedel

Widoczne, między drzewami schody prowadzą na szczyt niewielkiego ale naturalnego wzgórza, na szczycie którego w średniowieczu, a dokładnie w XIII wieku rodzina rycerska von Wedel zbudowała warowny zamek. Jest to jednocześnie najstarsza część dzisiejszego Drawna, ponieważ tu wokół zamku zaczęło się rozrastać późniejsze miasto. Zamek pełnił ważne funkcje obronne dla… czytaj więcej

Kościół w Drawnie

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jest jedną z największych atrakcji współczesnego miasta, znajduje się po północnej stronie placu wolności, czyli dawnego rynku staromiejskiego na niewielkim wzniesieniu. Dobrze jest widoczny zarówno z placu, z ronda i chętnie oglądany i fotografowany przez turystów przejeżdżających przez miasto. Kościół już w średniowieczu… czytaj więcej

Etruria

W południowo – zachodniej części miasta, przy ulicy Choszczeńskiej zachował się świetnie wyglądający do dzisiejszego dnia kompleks XIX-wiecznych budynków, w których mieściła się dawna fabryka Etruria słynna na całe Niemcy. Założona została przez rodzinę Zygier w roku 1866 i zajmowała się produkcją glinianych rzeźb oraz innych ozdób ogrodowych, w tym… czytaj więcej

Kościół w Barnimiu

Barnimie to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości okolicy Drawna. Jej średniowieczny rodowód sięga XIII wieku i jest pod tym względem jedną z najstarszych wsi nie tylko gminy Drawno, ale całego Pomorza Zachodniego. Pierwszy kościół zbudowany w tej miejscowości również pochodził z XIII wieku, natomiast świątynia, która znajduje się w tej wsi… czytaj więcej