Czyste wody,czysty świat

 

Taki tytuł nosił projekt dofinansowania z wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Zakładał on szereg działań związanych ze statutem LOT WOKÓŁ DRAWY. Za pieniądze otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego zakupiliśmy kolejną partię worków na śmieci, opłaciliśmy rozstawienie kontenerów na śmieci i ich cykliczne opróżnianie. Kontenery, podobnie jak w ubiegłym roku, rozstawione były na KORYTNICY i DRAWIE oraz na polach biwakowych przez nas dzierżawionych. W sumie było to 12 miejsc. Wydaliśmy dyplomy z podziękowaniem za sprzątanie KORYTNICY, które odbyło się 23.08.2013 oraz dzień później DRAWY na odcinku z Prostyni do Drawna. Rozdaliśmy dużo ulotek mówiących o potrzebie ochrony czystości naszych wód. Zobligowani zostaliśmy w tym projekcie również do zadań edukacyjnych. Zaproponowaliśmy współpracę Szkole Podstawowej w Drawnie, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Niemieńsku oraz Domowi Pomocy Społecznej w Brzezinach. W szkole podstawowej w pionie klas I – III przeprowadziliśmy konkurs plastyczny na zaproponowany przez nas temat , były to prace zbiorowe całych klas. W wyniku oceny skromnego jury w skład , którego oprócz zarządu LOT zaprosiliśmy Pana Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego oraz Panią Alicję Łukasik, wybraliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu:

Szkoła Podstawowa w Drawnie

z klas I – III wyróżniona została klasa III c,

w klasach IV kolejno miejsca zajęli:

1 – Anna Kuc

2 – Katarzyna Wytlib

Katarzyna Hejza

Wiktoria Kmłosowiak

3 – Agnieszka Małysko

Kinga Czyrkun

Ignacy Hrynkiewicz

w klasach V:

1 – Natalia Stańczyk

2 – Aleksandra Skrocka

3 – Bartłomiej Mąka

w klasach VI:

1 – Krzysztof Dzierbunowicz

2 – Szymon Pawłowski

3 – Karol Dziatko

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemieńsku

1 miejsce – Agata Włoczyk

2 miejsce – Karol Fortulański

3 miejsce – Monika Jakszuk

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Dorota Kuczkowska, Edyta Wróblewska, Aleksandra Dutkiewicz, Magdalena Motylewska

W przeprowadzeniu konkursu pomogło nam wiele osób i i instytucji za co wraz z obdarowanymi uczestnikami serdecznie dziękujemy. Udało się nam zebrać około 600 różnych prezentów, którymi obdarowaliśmy imponującą liczbę ok. 300 uczestników naszego konkursu.

DZIEKUJEMY :

PANI /PAN

Maciej Gąsiorowski MERIDIAN Magdalena de Large, Maciej Gąsiorowski Spółka Jawna

Cezary Kokocki NADLEŚNICTWO GŁUSKO

Zdzisław Kliński CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE w Choszcznie

Krzysztof Zacharzewski LOKALNA GRUPA DZIALANIA w Złociencu

Irmina Czerwonka LOKALNA GRUPA RYBACKA w Choszcznie

Sylwia Jurzyk-Nordlöw REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecine

Jacek Chrzanowski WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie

Jarosław Musiała ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA w Poznaniu

Bartosz Górski SUPER WYPOCZYNEK w DRAWNIE

Aldona Moder POD KASZTANAMI w Zatomiu

Franciszek Wolarek AGROTURYSTYKA w Wygonie

Lesław Śliżewski STAROSTWO POWIATOWE w Choszcznie

Andrzej Chmielewski URZĄD GMINY w Drawnie .

Specjalne podziękowania Paniom Jolancie Grzyś , Teresie Hołowni , Monice Paprocie , które zajmowały się bezpośrednio przeprowadzeniem konkursu oraz ich przełożonym Paniom dyrektorkom S.P. Jolancie Fatalskiej, SOSzW Agnieszka Korzeniewska oraz DPS Teresa Mądzielewska. Docenić należy ogrom pracy włożony przez nasze stażystki Panie Beatę Michniewicz i Alicję Węgrowską , które zajmowały się nie tylko konkursem ale też organizacją wystawy prac pokonkursowych .Wystawa gościła w holu SPICHLERZA przez kilka tygodni. Panie zajmowały się również dystrybucją worków na śmieci podczas dnia sprzątania świata ,na które LOT dostarczył worki na śmieci do szkół tj .podstawówki i gimnazjum, SOSzW ,oraz sołectw Gminy Drawno. Każdy sprzątający Świat otrzymał imienny dyplom za swe zaangażowanie . Działania LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ DRAWY zataczają coraz szersze kręgi. Chcemy korzystać z dobrodziejstw naszych terenów , zapraszając do nas turystów, ale jesteśmy również świadomi tego żeby tak było, musimy dbać o nie w każdy możliwy sposób. Jednym z nich jest edukacja i tu próbujemy swoich sił.

Z pozdrowieniami

Andrzej Górski

Bookmark the permalink.

Comments are closed.