Defibrylator

Informujemy,że od dnia 23.10.2013 r. defibrylator znajduje się w Centrum Informacji Turystycznej „Spichlerz” przy ul. Jeziornej 2.W razie potrzeby skorzystania jest ogólnodostępny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.