Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie – Konkurs LOT Wokół Drawy

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie przy zaangażowaniu społeczności lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Zasady udziału w konkursie oraz sposób jego przeprowadzenia określono w załączonym poniżej Regulaminie. Informacje w sprawie konkursu: biuro@lotwokoldrawy.net.

regulamin konkursu inicjatywy obywatelskie LOT WD
zal_1_formularz_zgłoszeniowy
zal_2_wzor_opinii_samorzad
zal_3_wzor_zgody_wlasciciel
zal_4_wzor_umowy_z_autorem_inicjatywy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.