Kalisz pomorski – morenowe miasto

Teren miasta położony jest w obrębie doliny Drawicy (dopływ Drawy) na wysokości 90 – 100 m n.p.m. Od północnego-zachodu teren miasta otaczają wzgórza morenowe, których wysokość sięga 153,4 m n.p.m. Wzgórza te budują gliny lodowcowe oraz piaski, żwiry i głazy. Na południe od Kalisza pomorskiego rozciąga się płaska równina sandrowa, którą budują piaski i żwiry wodnolodowcowe (eksploatacja kruszywa w rejonie Dębska).

Wał moren czołowych położony na północny- zachód od terenu miasta opada stromą krawędzią ku dolinie Drawicy. Krawędź tę rozcinają głębokie wąskie jary o krętym przebiegu, które osiągają długość 250 – 400 m. Jary te znaczą wyloty podlodowcowych rynien, które odprowadzały wody sprzed czoła topniejącego lądolodu. Zbocza rynien posiadają wysokość 20 – 25 m i wcinają się one w wał morenowy na głębokość 30-40 m. Zbocza i dna dolin wyścielają osady piaszczysto-żwirowe z licznymi głazami o średnicy nawet 1m. Świadczy to o bardzo dużej energii wód wy[pływających spod lądolodu. Wśród ogromnego bogactwa skał krystalicznych, metamorficznych i osadowych przywleczonych przez lodowiec ze Skandynawii. Znajduje się tu też skały lokalne takie jak: syderyty jurajskie oraz krzemienie i margle wieku kredowego, a nawet żelaziste piaskowce trzeciorzędowe! Istn muzeum petrograficzne! To trzeba zobaczyć, podnieść  obejrzeć i można schować do kieszenie!  Dla nikogo nie zabraknie!

Te formy i ten krajobraz opowiada nam co się tu działo zaledwie 13-12 tys. lat temu.  Na północ od Kalisza Pomorskiego była krawędź lodowca, jego grubość wynosiła 200-300 m. Klimat się ocieplał, lód wytapiał się gwałtownie i ogromne ilości wód roztopowych odpływały na południe usypując rozległą, piaszczystą równinę drawską.

Pozostawił po sobie pamiątki, które przetrwały do dziś i które możemy oglądać w rejonie Kalisza pomorskiego, zachwycać się malowniczym krajobrazem i jego tajemnicami.

Jeżeli zgodnie z założeniami i planami burmistrza Kalisza Pomorskiego i LOT „Wokół Drawy” ma powstać miejski szlak turystyczny, to musi on prowadzić przez obiekty nie tylko historyczne i architektoniczne, ale musza one być wpisane w krajobraz, jego genezę i wykorzystanie dla lokacji i rozwoju miasta i jego atrakcji turystycznych.

https://youtu.be/N7f6agrD0rA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.