Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zawiadomienie Zakładu Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski, dotyczące wstrzymania turystyki kajakowej, na rzece Korytnicy, od Sówki do Jaźwin, nie jest aktualne. Informujemy że rzeka Korytnica na odcinku od miejscowości Sówka do miejscowości Jaźwiny, będzie drożna i udostępniona dla ruchu kajakowego.
Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, jako beneficjent Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” informuje o trwających utrudnieniach, związanych z budową przepławek dla ryb, w turystyce kajakowej, w następujących miejscach:
Rzeka Korytnica – Jaźwiny, Sówka
Rzeka Drawa – MEW Kamienna, EW Koleśno
Utrudnienia potrwają do końca 2018 r.
Zgodnie z umową Wykonawcy mają obowiązek utrzymania drożności rzek w sezonie kajakowym i zobowiązani są do dostosowania do użytkowania infrastrukturę turystyczną na czas robót oraz do jej odtworzenia po zakończeniu prac. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że ramach ww. projektu zostały wykonane dwa pola biwakowe: na rzece Korytnicy – Nowa Korytnica i na rzece Drawie – Drewniany Most.
Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej infrastruktury.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.lifedrawa.pl oraz u p. Małgorzaty Ćwiklińskiej, Zastępcy koordynatora projektu LIFEDrawaPL pod numerem telefonu tel. 91 43 05-214.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.