Konferencja Lokalnej Organizaci Turystycznej Wokół Drawy

 

pn:  „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej

Pestkownica 25-27.04.2019r.

W dniach 25-27.04.2019 r.  odbyła się konferencja zorganizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Konferencje organizowane w tej formule odbywają się corocznie,  aktualna była siódmą z kolei.

W dniu 25.04.2019 r. konferencję otworzyli  Pani Aleksandra Stodulna –  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Prezes LOT Wokół Drawy. Bezpośrednio po otwarciu konferencji Pani Aleksandra Stodulna podsumowała działania projektu LIFE DrawaPL ,,Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce’’. Następnie Pan Artur Furdyna przedstawił w bardzo ciekawy sposób  ,,Postępy realizacji projektu LIFEDrawaPL’’. Prelekcja wzbudziła bardzo wiele pozytywnych emocji oraz wywołała masę pytań, na które prelegent merytorycznie odpowiadał. Następnie Pan Damian Greś w nawiązaniu do tematu konferencji ,, Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury  w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej ,,Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu’’ mówił o możliwościach i potrzebie stworzenia produktu turystycznego jakim są spływy kajakowe na Drawie w powiązaniu z usługami różnego typu, obsługą hotelarską, cateringową, wypożyczanie sprzętu, nie tylko wodnego. Kolejnym mówcą był Pan Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Pan dr Paweł Bilski , który przedstawił uczestnikom temat związany z infrastrukturą turystyczną Drawieńskiego Parku Narodowego, a także omówił potrzeby i plany jej rozwoju. W ramach dyskusji wypracowano wspólny wniosek, iż Drawieński Park Narodowy istotnie poprawił infrastrukturę kajakową na polach biwakowych i bazę edukacyjną. W nawiązaniu do prac wykonywanych przez DPN Prezes LOT Wokół Drawy pokrótce zaprezentował wiodącą ideę  zagospodarowania Drawy i rzek w jej zlewni pod względem ochrony przyrody przez ograniczanie antropopresji oraz udogodnień dla turystów w aspekcie projektu, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych regionu). Projekt ten jest komplementarny z projektem LIFE DrawaPL. Następnie burmistrzowie: Czaplinka – Pan  Marcin Naruszewicz, Drawna – Pan Andrzej Chmielewski i Mirosławca – Pan Piotr Pawlik omówili działania zmierzające do osiągnięcia celów, odpowiadających na potrzeby rozwoju turystyki w ich gminach, w nawiązaniu do projektu pod tytułem ,,Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu’’. Projekt ten, który w partnerstwie z gminami Czaplinek, Drawno, Mirosławiec  Złocieniec i Drawsko Pomorskie już niebawem LOT Wokół Drawy będzie realizować. Kolejnym wykładem była prelekcja Pana dr. Wojciecha Zbaraszewskiego, który mówił o rozwoju społeczno-ekonomicznym na obszarach chronionych w odniesieniu do terenów Drawieńskiego Parku Narodowego. Ciekawy i żywiołowy wykład wywołał wiele pytań i ciekawą dyskusje. Na zakończenie Pan dr Zbigniew Mieczkowski omówił znaczenie gospodarcze, społeczne oraz historyczne Drawy. Wykład był tak interesujący, że został rozłożony na dwa dni. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, która stała się już pewną tradycją podczas naszych konferencji. Dyskusje o nurtujących nas sprawach trwały do późnych godzin.

Następnego dnia po śniadaniu byliśmy pod władaniem Pana Marka Ledy, który zabrał nas jak zwykle w ciekawe miejsca, a były to:

  • Człopa: modernistyczna architektura regionie na przykładzie bryły kościoła i konstrukcji wiaduktu;

  • Tuczno: arcypiękny, perła architektury sakralnej, kościół w Tucznie, zamek Tuczyńskich oraz fabryka czekolady;

  • Kamienna: bardzo ciekawa elektrownia wodna, zwiedzanie obiektu oraz przepławki wybudowanej w ramach realizacji programu LIFE DrawaPL (w przepławce można było obserwować ryby pokonujące próg elektrowni). Dużą atrakcją w tym miejscu były informacje przekazywane przez Pana dr. Zbigniewa Mieczkowskiego dotyczące historii rozwoju Głuska i jego okolic, a także samej elektrowni.

Po obiedzie wspólnie  pokusiliśmy się o podsumowanie wycieczki w aspekcie tematu konferencji. Następnie Pani dr hab. Mariola Wróbel doceniła oraz omówiła temat dotyczący ochrony bioróżnorodności poprzez lokalną społeczność. Na zakończenie tego modułu rozdaliśmy członkom Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy worki na śmieci przeznaczone dla turystów. Na zakończenie dnia Pan dr Zbigniew Mieczkowski powrócił do swojej prelekcji rozszerzając ją o tematy związane z turystyką i kajakarzu, któremu szlak kajakowy zawdzięcza patronat, tj. Karolowi Wojtyle.

Dzień ostatni to dyskusje oraz wskazanie na możliwości pozyskiwania funduszy na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem regionu, a szczególności turystyki – Pan Wojciech Łebiński Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego z linii 1.5.

Konferencję podsumował wraz z Panią Aleksandrą Stodulną Regionalną Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Prezes LOT Wokół Drawy. Była merytoryczna i bardzo ciekawa, a swoim uczestnictwem zaszczycili  konferencję: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i dyrektorowie wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrzowie gmin partnerujących w projekcie, pracownicy naukowi uczelni wyższych, pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych, radna powiatowa oraz obecni i byli radni gminni, członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy oraz nasi zwolennicy. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za obecność.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.