Konferencja w Zatomiu

W dniach 11-13 marca 2016 r. Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zorganizuje konferencję, której  tematem będzie „Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy – ograniczanie antropopresji poprzez projekty alternatywne dla  turystyki kajakowej na przykładzie geoparku oraz wzmacnianie środowisk lokalnych w realizowaniu inicjatyw ekologicznych’’. Konferencja będzie moderowana przez doświadczonych specjalistów geologii, turystyki i ochrony przyrody z naszego województwa. Przedsięwzięcie będzie ukierunkowywane na rozwój sektora turystyki w regionie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.