Konferencja

Sprawozdanie z konferencji pt.:

Turystyka kajakowa na Papieskim Szlaku Kajakowym Drawą i Korytnicą w czasie rozwoju potrzeb ochrony różnorodności biologicznej obszaru oraz zagrożeń wynikających z obostrzeń wprowadzanych w związku z COVID 19.

W dniach 03 –05 grudnia 2021 roku w ośrodku ARBRUKA w Borowie (gmina Kalisz Pomorski) odbyła się konferencja podsumowująca ważny etap realizacji projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawą i Korytnicą szansą rozwoju regionu”. Zrealizowano ponad 2/3 zaplanowanych inwestycji (zasadniczo w gminach Złocieniec, Drawsko Pomorskie oraz Czaplinek, w gminie Drawno w tym roku planowany jest odbiór inwestycji). Perspektywa zakończenia projektu w przyszłym roku jest istotnym imperatywem intensyfikowania dyskusji prowadzonej w regionie na temat kształtowania oferty turystycznej.

Po uroczystym otwarciu konferencji głos zabierali poszczególni prelegenci, przedstawiając istotne informacje, na bazie których uczestnicy mogli podejmować merytoryczne dyskusje.

W konferencji udział wzięli i wzbogacili przebieg dyskusji:

Pani Anna Bieńkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

Pan Damian Greś –  Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,

Pan Konrad Guldon – Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie,

Pan Darek Wylezol przedstawiciel Wikinger Reisen GmbH,

członkowie LOT Wokół Drawy i przedstawiciele władz samorządowych gmin uczestniczących w projekcie.

Bogate w treści wystąpienia prezentowali:

Pan dr Zbigniew Mieczkowski   na temat:  „Łączy nas Drawa”, w ramach którego uwypuklone zostało zagadnienie turystyki wędkarskiej w szerokim aspekcie połowów łososia na przestrzeni dziejów regionu;

Pan prof. Robert Czerniawski, który z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć osobiście, ale swój głos oddał organizatorom, aby w toku dyskusji prezentowali  temat:  „Ekoturystyka wodna na obszarach chronionych”;

tematykę Life+ przedstawił w imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie pan Artur Furdyna, a następnie relacjonował w wykładzie „Nad Drawą i Korytnicą” problematykę ekosystemów wodnych w zlewni Drawy, a w szczególności zagrożenia dla nich wypływające z intensywnej gospodarki oraz błędnych decyzji w zakresie utrzymania wód;

Burmistrzowie: Czaplinka – Pan Marcin Naruszewicz,  Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski i Drawna – Pan Andrzej Chmielewski,  Pani Monika Stąporek sekretarz Gminy Mirosławiec a także obecni reprezentanci gmin Drawska Pomorskiego  przedstawili w osobnych panelach temat; „Korzyści wpływające na rozwój turystyki w Gminie  z realizacji projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy Szansą Na Rozwój Regionu”.

Pan Andrzej Górski, Prezes LOT Wokół Drawy zaprezentował inwestycje zrealizowane przez stowarzyszenie i zauważalne w minionym sezonie oraz spodziewane w przyszłości ich efekty.

          Kolejny dzień rozpoczęliśmy spotkaniem przy śniadaniu. Pod wodzą Pana Zbigniewa Mieczkowskiego udaliśmy się na zwiedzanie elektrowni wodnej w Borowie. Pan Zbigniew jest jej wielkim znawcą, poświęcił jej jedną ze swych bardzo ciekawych publikacji pn.” Rzeka Drawa sto lat elektrowni wodnej w Borowie”.

          Po zwiedzaniu obiektu udaliśmy się na poligon Drawski w miejsce przepławki na starej Drawie. Miejsce bardzo ciekawe, zamknięte dla turystów   a wyjątkowe poprzez swoje walory przyrodnicze. Zachowane dziedzictwo natury i inżynieria człowieka, który zbudował przepławkę nikomu niepotrzebną. Te niezwykłe przeżycia mogliśmy doświadczyć dzięki Panu Zbigniewowi, który postarał się o pozwolenia zwiedzania elektrowni i wjazdu na teren poligonu.

          Kolejnym punktem było zwiedzanie Drawy w miejscowości Prostynia gdzie widzieliśmy ingerencję człowieka w prostowaniu rzeki do celów gospodarczych co świetnie omówił Pan Artur Furdyna. Pokazaliśmy uczestnikom konferencji naszą przyrodniczą ciekawostkę jaką jest niewątpliwie krzywy las.

          Po obiedzie swój panel miał Pan Konrad Guldon Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie. Mówił o potrzebach turystów z Niemiec w kontekście ich potrzeb oraz oczekiwań w dobie Covid 19.

          Kolejnym gościem był Pan Darek Wylezol przedstawiciel największego biura podróży w Niemczech WIKINGER REISEN. Mówił o możliwościach i sposobach generowania produktu turystycznego dla turysty z Niemiec. Turystyka ta powinna być głównie oparta na walorach przyrodniczych oraz niewielkiej odległości od granicy. Mówił o naszej coraz bardziej atrakcyjnej bazie hotelowej, najczęściej nowej. Pokazał foldery, broszury, które trafiają do specyficznego klienta jak to określili obaj Panowie.

          Następnie obyła się długa dyskusja, w której to zachwalaliśmy naszym gościom nasz niezwykły region.

Ostatni dzień poświęciliśmy na dyskusję i planowanie naszych kolejnych zadań i propozycji. Konferencja pomimo obaw i problemów związanych z Covid była bardzo udana i ciekawa zarazem. Frekwencja dopisała . Promowaliśmy podczas jej trwania nasz  projekt , region i gminy w nim uczestniczące. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.