Kościół w Barnimiu

Barnimie to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości okolicy Drawna. Jej średniowieczny rodowód sięga XIII wieku i jest pod tym względem jedną z najstarszych wsi nie tylko gminy Drawno, ale całego Pomorza Zachodniego. Pierwszy kościół zbudowany w tej miejscowości również pochodził z XIII wieku, natomiast świątynia, która znajduje się w tej wsi dzisiaj jest późnośredniowieczna, późnogotycka i pochodzi z wieku XVI. Niedawno została gruntownie odrestaurowana, dlatego przykuwa uwagę już z daleka. Warto zwrócić uwagę na pewne historyczne i bardzo ładne elementy architektoniczne widoczne z zewnątrz, przede wszystkim dobudowane w XIX wieku z kamienia polnego półkolistą, neoromańską absydę, a ponad nią widoczny szczyt ściany wschodniej, w której widoczne są za warstwą tynku jeszcze późnogotyckie ostrołukowe blendy. Do samego korpusu kościoła dobudowana jest w wieku XIX piękna, drewniana wieża z graniastosłupowym hełmem. W środku kościoła znajduje się bezcenny, pochodzący z 1608 roku ołtarz oraz ambona również z XVII wieku. Wszystko gruntownie poddane renowacji, odrestaurowane i cieszące oko wiernych jak i turystów do dzisiejszego dnia. Sama nazwa miejscowości Barnimie może budzić pewne skojarzenia, które są słuszne, ponieważ nazwano ją na cześć średniowiecznego księcia Pomorskiego Barnima I zwanego Dobrym, który ulokował oraz nadał prawa miejskie większości miast średniowiecznych Pomorza Zachodniego znajdujących się na terenie dzisiejszego Województwa Zachodniopomorskiego.dsc_8376dsc_8371

Bookmark the permalink.

Comments are closed.