Krzywy las

Krzywy las- niewyjaśniony leśny zakątek. Pierwszy znany w Europie i Polsce krzywy las został odkryty w latach 50 w Gryfinie. Powstało wiele prac wyjaśniających dziwne zjawisko, które polega na fenomenie na niewielkiej powierzchni lasu sosen wygiętych w tą samą stronę. W latach 90 odkryto las koło Legnicy. Trzeci i ostatni las znajduję się w Polsce pomiędzy Drawnem, a Kaliszem Pomorskim. Ten las jest najmłodszym odkryciem krzywego lasu w Europie. Pierwsza teoria zakłada, że krzywe lasy sosnowe są pochodzenia antropogenicznego. Powszechnie przyjmowano, że było to celowy efekt wywołany przez niemieckich leśników, po to by w przyszłości uzyskać meble  i kadłuby o naturalnych krzywiznach. W latach 90 pojawiła się kolejna hipoteza zakładająca stacjonowanie czołgów na tych terenach. Ta hipoteza jednak się nie przyjęła ponieważ w innych miejscach stacjonowania armii nie zauważono takich zjawisk. Naukowcy sugerowali również zaleganie śniegu na młodych drzewkach, jednak to nie tłumaczyło dlaczego drzewka są wygięte w tę samą stronę. Czasami sugerowano pochodzenie tych krzywic od uszkodzeń owadzich w młodym okresie wzrostów drzewek, jednak to również nie tłumaczy tego samego kierunku krzywizny u wszystkich drzewek, drzewa bowiem takie wyglądają jakby ktoś je zaczesywał wielkim grzebieniem od góry. Prawda jest taka, że nie ma udowodnionego naukowo wyjaśnienia fenomenu krzywych lasów i nie trudno się domyślić, że w takiej sytuacji świetnie odnajdują się parapsychologowie oraz zwolennicy mistycznych, a nawet magicznych hipotez. Wyjaśniają to zjawisko siłami magicznymi, ponadnaturalnymi i niewytłumaczalnymi przez naukę oddziaływaniami wydobywającymi się spod gruntu. Drzewa w tych lasach rosną na niewielkich kwaterach o bokach regularnego prostokąta. Drzewa te są wymieszane z  prostymi. Ten las znajduje się tuż przy drodze drzewa są w lekkim południowo-wschodnim 15 stopniowym pochyleniu od kierunku południowego na wschód. Sprawiają wrażanie stosunkowo młodych mających ok. 30-40 lat,  lecz badania dendrochronologiczne pokazują, że są około stuletnie. Mamy wrażenie, że są młodsze ponieważ inne ponad stuletnie drzewa są kilkakrotnie większe i znacznie grubsze. Drzew w Krzywym Lesie koło Kalisza Pomorskiego jest kilkadziesiąt o różnych krzywiznach, jedne płytkie, a inne tak głębokie jak w Gryfinie. Ten las został odkryty dopiero dwa lata temu, także znajduje się w wstępnych badaniach, przyszłość pokaże, czy pomoże rozwikłać zagadkę tych miejsc.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.