Macewa z bruku przy Spichlerzu

Stojąc przy Spichlerzu warto zwrócić uwagę na niewielki, kamienny obelisk znajdujący się w narożniku parkingu, nazywa się on Macewa z bruku i upamiętnia dawnych żydowskich mieszkańców miasta. Historyczna i jeszcze pamiętająca czasy średniowiecza dzielnica żydowska znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, czyli bardzo blisko Spichlerza. Po 1938 roku kiedy w całych nazistowskich, hitlerowskich Niemczech niszczono, usuwano wszelkie pamiątki po znienawidzonej religii i znienawidzonym narodzie żydowskim, niestety fala ksenofobii i waśni narodowościowych przetoczyła się również przez Drawno, wówczas zlikwidowano synagogę, zburzono synagogę oraz zlikwidowano cmentarz żydowski, a także znajdujące się na nim nagrobki. Stare macewy oraz ohele pocięto na niewielkie kawałki, a z uzyskanych w ten sposób kostek wyłożono brukiem drawieńskie ulice. W 2007 roku powstała w Drawnie bardzo fajna inicjatywa, której efekty właśnie w tej chwili można zobaczyć. Z zachowanych do dzisiejszego dnia nielicznych kostek brukowych, na których widoczne są napisy jeszcze w języku hebrajskim i niemieckim, a pochodzące z macew i oheli z cmentarza żydowskiego w Drawnie utworzono właśnie obelisk w kształcie żydowskiej, cmentarnej macewy. Warto zwrócić uwagę na dwa kamienie: szczytowy, współczesny z wyrytą współcześnie gwiazdą Dawida oraz centralny biały kamień, na którym znajduje się łacińskimi literami wyryty napis ABRAHAM. w 2007 roku, gdy powstał obelisk wmurowano tam również kamień, bardzo specjalny kamień, który sprowadzono z Treblinki z terenu obozu zagłady. Z tego też powodu do dzisiejszego dnia macewa z bruku ma szczególne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających to miasto turystów, szczególnie tych pochodzenia żydowskiego.

dsc_6841

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.