Nasze projekty

Projekt „Cenimy i chronimy środowisko naturalne, w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”

LOT Wokół Drawy realizuje projekt pn. „Cenimy i chronimy środowisko naturalne w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”.

Celem grantu jest zdobycie przez uczestników, mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, wiedzy o szczególnie istotnych, specyficznych dla regionu (obszaru LSR) walorach środowiska naturalnego oraz praktycznych umiejętności w zakresie ich ochrony poprzez zrealizowane cyklu działań edukacyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w postaci grantu, pozyskanego z projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Działania realizowane w ramach projektu

Cykl zajęć nt. ekosystemów wodnych obejmujący zajęcia teoretyczne pt. „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych” oraz zajęcia praktyczne – warsztaty ekologiczne nt. ”Wykorzystanie makrobezkręgowców wodnych do oceny potencjału ekologicznego ekosystemów wodnych” oraz „Zooplankton jako wskaźnik zmian środowisk jezior”. Zajęcia prowadzi zespół naukowców Katedry Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego w Drawnie w oparciu o zasoby jeziora Grażyna.

previous arrow
next arrow
Slider

Blok edukacyjny nt. astroturystyki i ochrony nocnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem realizowany jest podczas sesji na terenie gminy Drawno. Obejmuje on aktywności związane z poznawaniem obiektów nocnego nieba i oceną jasności nocnego nieba. Ponadto prezentowane są walory obszaru LSR w aspekcie astroturystyki oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem i metody zapobiegania efektowi light pollution. Zajęcia realizowane przy zaangażowaniu członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii,

Blok edukacyjny dotyczący georóżnorodności obszaru LSR oraz jego geologii i geomorfologii, obejmujący wykłady i zajęcia terenowe. Są one poświęcone atrakcjom geologicznym regionu. Stanowią one mocny punkt w zbiorze potencjalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego regionu, a w szczególności branży turystycznej. Różnego rodzaju ewenementy przyrody nieożywionej znajdują się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie w dużej części są wyeksponowane, jak i na obszarze poza jego granicami, gdzie są mało widoczne i prezentować je mogą tylko specjaliści. Są to elementy polodowcowego ukształtowania terenu jak i elementy reprezentujące różnorodne skały i inne charakterystyczne elementy ukształtowania terenu, występujące w regionie.

Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji tutaj.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Terminarz przedsięwzięć:

26.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019, 06.06.2019, 11.06.2019

Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”    

E-mail : lot@lotwokoldrawy.eu

               lotwokoldrawy@gmail.com

 

Comments are closed.