Nasze projekty

Projekt „Cenimy i chronimy środowisko naturalne, w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

LOT Wokół Drawy realizuje projekt pn. „Cenimy i chronimy środowisko naturalne w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”.

Celem grantu jest zdobycie przez uczestników, mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, wiedzy o szczególnie istotnych, specyficznych dla regionu (obszaru LSR) walorach środowiska naturalnego oraz praktycznych umiejętności w zakresie ich ochrony poprzez zrealizowane cyklu działań edukacyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w postaci grantu, pozyskanego z projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Działania realizowane w ramach projektu

Cykl zajęć nt. ekosystemów wodnych obejmujący zajęcia teoretyczne pt. „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych” oraz zajęcia praktyczne – warsztaty ekologiczne nt. ”Wykorzystanie makrobezkręgowców wodnych do oceny potencjału ekologicznego ekosystemów wodnych” oraz „Zooplankton jako wskaźnik zmian środowisk jezior”. Zajęcia prowadzi zespół naukowców Katedry Hydrobiologii i Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego w Drawnie w oparciu o zasoby jeziora Grażyna.

LOT
DSCN3193 (Copy)
DSC_0822
DSC_0824
Barnimie
DSC_0770
DSC_0780
DSC_0830
Przechwytywanie-1
PROW-2014-2020-logo-kolor
LOT WOKÓŁ DRAWY
3
2
previous arrow
next arrow

Blok edukacyjny nt. astroturystyki i ochrony nocnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem realizowany jest podczas sesji na terenie gminy Drawno. Obejmuje on aktywności związane z poznawaniem obiektów nocnego nieba i oceną jasności nocnego nieba. Ponadto prezentowane są walory obszaru LSR w aspekcie astroturystyki oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem i metody zapobiegania efektowi light pollution. Zajęcia realizowane przy zaangażowaniu członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii,

Blok edukacyjny dotyczący georóżnorodności obszaru LSR oraz jego geologii i geomorfologii, obejmujący wykłady i zajęcia terenowe. Są one poświęcone atrakcjom geologicznym regionu. Stanowią one mocny punkt w zbiorze potencjalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego regionu, a w szczególności branży turystycznej. Różnego rodzaju ewenementy przyrody nieożywionej znajdują się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie w dużej części są wyeksponowane, jak i na obszarze poza jego granicami, gdzie są mało widoczne i prezentować je mogą tylko specjaliści. Są to elementy polodowcowego ukształtowania terenu jak i elementy reprezentujące różnorodne skały i inne charakterystyczne elementy ukształtowania terenu, występujące w regionie.

Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji tutaj.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Terminarz przedsięwzięć:

Ekosystemy wodne: 16.04.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019, 06.06.2019, 11.06.2019

Georóżnorodność: 26.03.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019, 06.06.2019, 11.06.2019

Astroturystyka i ochrona nocnego nieba: 26.03.2019, 27.03.2019, 09.04.2019, 10.04.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 04.06.2019, 05.06.2019, 12.06.2019, 13.06.2019, 18.06.2019, 24.06.2019, 25.06.2019, 04.07.2019

Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”    

E-mail :                lotwokoldrawy@gmail.com

 

W efekcie doświadczeń przeprowadzonych w ramach modułu „Astroturystyka i ochrona nocnego nieba” sporządzono zestawienie opisujące zanieczyszczenie nocnego nieba sztucznym światłem  w Drawnie. Uczestnicy posługując się metodami: Skala Berry’ego (BE), Skala Bortle’a (BO), Zliczanie gwiazd (CS). Pomiary wykonywano w dwóch miejscach o różnym poziomie jasności sztucznego światła: nad jeziorem w okolicy ulicy Kościelnej oraz na placu Wolności (centrum Drawna).

Zdarze
nie
pomia
rowe
Metoda
pomiaru
Wynik
nad jeziorem
Wynik
na placu
Wolności
1Skala Berry’ego (BE) 21,6 mag/arcsec2 20,4 mag/arcsec2
1Skala Bortle’a (BA)zasięg wizualny
najsłabszych gw.
7,5 – 7,1 mag
zasięg wizualny
najsłabszych gw.
4,5 – 4,1 mag
1Zliczanie gwiazd (CE)116
2 Skala Berry’ego (BE) 21,6 mag/arcsec2 20,4 mag/arcsec2
2 Skala Bortle’a (BA) zasięg wizualny
najsłabszych gw.
7,5 – 7,1 mag
zasięg wizualny
najsłabszych gw.
4,5 – 4,1 mag
2 Zliczanie gwiazd (CE) 126
3 Skala Berry’ego (BE) 21,6 mag/arcsec2 20,4 mag/arcsec2
3 Skala Bortle’a (BA) zasięg wizualny
najsłabszych gw.
7,5 – 7,1 mag
zasięg wizualny
najsłabszych gw.
4,5 – 4,1 mag
3 Zliczanie gwiazd (CE) 116
4 Skala Berry’ego (BE) 21,6 mag/arcsec2 20,4 mag/arcsec2
4 Skala Bortle’a (BA) zasięg wizualny
najsłabszych gw.
7,5 – 7,1 mag
zasięg wizualny
najsłabszych gw.
4,5 – 4,1 mag
4 Zliczanie gwiazd (CE) 137
5 Skala Berry’ego (BE) 21,6 mag/arcsec2 20,4 mag/arcsec2
5 Skala Bortle’a (BA) zasięg wizualny
najsłabszych gw.
7,5 – 7,1 mag
zasięg wizualny
najsłabszych gw.
4,5 – 4,1 mag
5 Zliczanie gwiazd (CE) 116

Comments are closed.