Otwarcie wystawy i ocena prac konkursowych

Prezentacja i ocena prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na projekt  znaku identyfikacyjnego-godła Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy odbyła się 29 kwietnia br. Uroczyste otwarcie wystawy i udział w ocenie prac zaszczycili swą obecnością Pan Andrzej Chmielewski – Burmistrz Drawna, Pan Paweł Bilski – Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Pan Adam Wasieczko, przedstawiciel Nadleśnictwa Drawno, Pani Beata Mitera – Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1  w Choszcznie, Pani Natalia Górska -plastyk,  Pani Teresa Mądzielewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i Pan Maciej Górski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

Na konkurs  ogłoszony przez prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy wpłynęło 51 interesujących,  barwnych i o zróżnicowanych technikach prac ze szkół  Drawna, Recza, Dobiegniewa i Bierzwnika. (Wszystkie prace do obejrzenia w galerii na stronie www.lotwokoldrawy.net  i w CIT Spichlerz w Drawnie). Przybyli  goście i zarząd LOT (który przyjął obowiązki komisji konkursowej)  bardzo wnikliwie i rzetelnie starali się ocenić prace. Głównymi kryteriami były: zgodność z tematyką,   pomysłowość i estetyka wykonania.  W tajnym głosowaniu  i gorącej atmosferze wyłoniono prace mogące posłużyć za temat do projektu znaku identyfikacyjnego-godła  i promocji LOT Wokół Drawy.

Prezes LOT Wokół Drawy Andrzej Górski dziękuje wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, a przybyłym gościom i zarządowi za pomoc w  wyborze najciekawszych pomysłów. Składa również gorące podziękowania sponsorom wspierającym tę inicjatywę. Dzięki nim każdy z uczestników otrzyma dyplom i upominek. Pomoc w nagrodzeniu laureatów konkursu zaoferowali:

– Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski ,

– Starostwo Powiatowe w Choszcznie,

– Burmistrz Drawna,

– Pan Paweł Suski Poseł na Sejm RP,

– Pan Paweł Bilski,

– Pan Grzegorz Jacek Brzustowicz,

– Pani Maria Jędrzejczyk,

– Pan Zdzisław Kliński,

– Pan Sylwester Major,

– Pani Beata Mitera,

– Pan Krzysztof Wiklak,

– Pan Krzysztof Zacharzewski.

 

Wyniki pracy komisji konkursowej podane zostaną na stronie internetowej  LOT Wokół Drawy.

Organizator konkursu zaprasza do obejrzenia wystawy pokonkursowej. Prace wyeksponowane są w Centrum Informacji Turystycznej SPICHLERZ przy ul. Jeziornej 2 w Drawnie.

 

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *