Plac Zgody

Plac Zgody swoim prostokątnym kształtem przypomina nieco, dawne, staromiejskie rynki i rzeczywiście przez długi czas pełnił taką funkcję. Otóż tutaj w południowej części centrum miasta, nad jeziorem Dubie zlokalizowana była historyczna dzielnica ludności polskiej, która przybyła tutaj z terenów Wielkopolski. Dziś na tym gustownie urządzonym, bardzo estetycznym placu znajdują się dwie charakterystyczne studnie artezyjskie, ujęcia wody, z których w sposób naturalny, pod własnym, naturalnym ciśnieniem wypływa woda. Studnie te są wyjątkową i bardzo szczególną atrakcja Drawna, bowiem niespotykane są w miastach całej północnej Polski, po za Drawnem. Fenomen studni artezyjskich związany jest z Drawnem już od XIX wieku, kiedy to po raz pierwszy je odkryto, a do dzisiejszego dnia znajduje się na terenach całego miasta, zarówno na terenach publicznych jak i prywatnych kilkanaście ujęć takiej wody. Fenomen tych wód polega głównie na tym, że jest to woda niezwykle czysta, o wybitnych właściwościach leczniczych, polecana bardzo chorym na schorzenia przede wszystkim układu pokarmowego oraz cierpiącym na anemię. Natomiast warto też zwrócić uwagę na specyficzny fenomen geologiczny, który stał się przyczyną wypływu wód artezyjskich właśnie tu. Wody artezyjskie charakterystyczne są przede wszystkim dla terenów górskich, gdzie spływają z gór do kotlin oraz dolin górskich i nie znajdując odpływu w głębsze warstwy gleby, które są zablokowane przez skały macierzyste, zwykle granitowe albo bazaltowe szukają pod ciśnieniem ujścia gdziekolwiek. Jeżeli człowiek wykopie studnie w takim miejscu w terenach górskich, pod własnym ciśnieniem woda potrafi wytrysnąć nawet na wysokość metra nawet czasem dwóch metrów. Natomiast na niżu środkowoeuropejskim jest to zjawisko niezwykle unikatowe. Tu w Drawnie spowodowane jest obecnością dwóch nieprzepuszczalnych warstw gliny, które znajdują się na głębokości jedna kilku metrów, a druga kilkunastu metrów pod poziomem dzisiejszego grunty, a między nimi znajduje się warstwa wodonośnych piachów, które są zasilane przez wody opadowe z terenów okolicznych, sięgających nawet do 10 km w promieniu Drawna. Wody te pod wpływem sił grawitacji, przesączają się pod powierzchnią gruntu i grawitacyjnie spływają do niewielkiego leja, którego centrum znajduje się dokładnie pod Drawnem. Stąd gdy po po raz pierwszy próbowano wywiercić albo wykopać studnie jeszcze w XIX w. w tej części miasta zupełnie przypadkowo natrafiono na naturalny pod ciśnieniem wypływ wody. Dziś stanowi to, jak już powiedziałem, atrakcję miasta, a dwa najpiękniejsze i najchętniej odwiedzane ujścia wody artezyjskiej znajdują się właśnie na Placu Zgody.

dsc_7935

dsc_1135

dsc_7933

Bookmark the permalink.

Comments are closed.