Projekt 4.9 ogłoszony przez RPO pod tytułem ,,Rozwój Zasobów Endogenicznych”

6 września 2016 r. po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące projektu 4.9 ogłoszonego przez RPO pod tytułem ,,Rozwój Zasobów Endogenicznych”. Tym razem gościliśmy w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, a to dzięki współpracy z w Wicestarostą Panem Jackiem Kozłowskim.
W czasie spotkania Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy Pan Andrzej Górski, przedstawił prezentacje ze zdjęciami miejsc, których propozycje wymieniono na poprzednich spotkaniach, omówił również jakie obiekty chcielibyśmy umieścić poszczególnych miejscach.
W spotkaniu uczestniczył Pan Wicestarosta Powiatu Drawskiego Pan Jacek Kozłowski, Wicestarosta Powiatu Choszczeńskiego Pani Wioleta Kaszak, Burmistrz Drawna, Złocieńca, Drawska Pomorskiego, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Przedstawiciele Czaplinka, Nadleśnictwa Głusko, Drawno, Kalisz Pomorski, Drawsko, Drawieńskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Miejskiego w Drawnie, Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, a także pracownicy oraz członkowie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.
Nadleśnictwa, Organizacje, Starostwa, Urzędy Miejskie oraz Drawieński Park Narodowy, mieszczące się na terenie Gminy Drawno, Drawsko Pomorskie oraz Kalisz Pomorski składają wniosek wspólnie. Po raz kolejny wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie zagłosowali za tym by LOT Wokół Drawy był koordynatorem projektu.

Paulina Łojko

????????????????????????????????????

2-wicestarosta-jacek-kozlowski

????????????????????????????????????

dsc_4691 dsc_4692 dsc_4694 dsc_4695 dsc_4686 dsc_4680 dsc_4677 dsc_4678

Bookmark the permalink.

Comments are closed.