Przygotujemy zasady współpracy lokalnych organizacji turystycznych i samorządów.

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy uczestniczy jako partner w projekcie pn. Współpraca lokalna JST i NGO na rzecz sektora turystyki w Kołobrzegu i Drawnie. Leaderem projektu jest stowarzyszenie Forum Turystyki Regionów. Partnerami w projekcie są także Gmina Miasto Drawno, Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg oraz Gmina Miasto Kołobrzeg.
Celem projektu jest wdrożenie modelu współpracy lokalnej jednostek samorządu terytorialnego i LOT w Drawnie i w Kołobrzegu.

Ideą projektu jest wspólna praca przedstawicieli LOT i samorządu terytorialnego z Drawna i Kołobrzegu nad szczegółowymi sposobami działania w 12 sferach Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W efekcie powstać powinien zbiór praktycznych zasad i procedur współpracy LOT-ów z JST przydatny dla tego typu instytucji w całej Polsce.
Zauważyć należy, iż w Polsce zarejestrowano 128 LOT, przy czym ponad połowa nie posiada dokumentów wytyczających kierunki działania, a podobna ilość istnieje tylko w wymiarze formalnym, nie wykazując istotnej dla branży turystycznej aktywności. Przyczyny tego stanu rzeczy zostały zdiagnozowane w ogólnopolskich badaniach .

Uznano, iż właściwym antidotum dla tej sytuacji będzie wypracowanie i wdrożenie sprofilowanego (dopasowanego do właściwości sektora turystycznego i uwarunkowań lokalnych) modelu współpracy podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu. W ramach projektu przeprowadzone będą konsultacje, szkolenia i warsztaty, powołane zostaną lokalne rady turystyki, utworzona zostanie dedykowana strona internetowa, zapewniająca wielostronną komunikację podmiotom sektora turystycznego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

What Should You Wear When it is 60 Degrees
porno Don say you weren warned

Did pastor go too far when he told congregation to say
sex Brush the surfaces with the melted butter

Why Vera Bradley Bags Are the Best
porno Classic means timeless and being beyond 50 is being timeless

The History of Indian Clothing
youporn Whether u have two or 5 kids

fashion Chocolate Cake Recipes From Grandma’s Recipe Box
xhamster you will be making the clothes yourself

Things to Consider When Picking out a Laptop Case
jogos de vestir the legendary characters of Zorro

How to Fashionably Wear a Scarf
youjizz Colorado and Delaware

Sony Ericsson XPERIA X1 Steel Silver
christina aguilera weight loss the first sort exclusive player loss ceo to champaign

Bookmark the permalink.

Comments are closed.