Realizujemy projekt Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu

Po kilku latach intensywnej działalności na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki kajakowej w naszym regionie Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy pozyskała wraz z Partnerami środki na znaczący rozwój infrastruktury wzdłuż szlaku kajakowego Drawy i Korytnicy. Członkowie stowarzyszenia działając społecznie od 2015 roku zabiegali o przychylność samorządów dla projektu, tworzyli koncepcje, opracowania i stosowne dokumenty. Moderowali działania Partnerów niezbędne do wygenerowania wniosku o dofinansowanie oraz wszystkich dokumentów uzupełniających warunkujących podpisanie umowy z donatorem.
W związku z tym Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy jako Lider razem z Partnerami, tj. z Gminą Drawno, Gminą Drawsko Pomorskie, Gminą Czaplinek, Gminą Złocieniec i Gminą Mirosławiec, na podstawie umowy podpisanej w dniu 6 sierpnia 2019 r.z Województwem Zachodniopomorskim, przystępuje do realizacji projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.
Głównym celem projektu jest rozwój lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w branży turystycznej, a przede wszystkim rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale obszaru zlewni Drawy. Ponadto zmniejszenie antropopresji poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego. Cel ten zostanie osiągnięty w efekcie zrealizowania następujących zadań: przebudowanie, remonty i wybudowanie nowych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. W gminie Drawsko Pomorskie powstaną lub będą wyremontowane nabrzeże rzeki w centrum miasta z miejscami do cumowania kajaków i wyjściem do miasta, mała stanica wodna. W gminie Złocieniec przystań kajakowa wraz z niezbędna infrastrukturą turystyczną. W gminie Czaplinek odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą nad jeziorem Drawsko, falochron zabezpieczający, pomost z altaną przy OSW, pomost nad jeziorem Żerdno. W gminie Drawno infrastruktura turystyczna nad jeziorem Adamowo, pomosty wraz z infrastrukturą dla turystów w Prostyni, Rościnie, Jaźwinach, Nowej Korytnicy, Bogdance, nad jeziorem Adamowo i nad jeziorem Pańskim. W gminie Mirosławiec pole namiotowe ze stanowiskami dla kamperów i zapleczem gastronomicznym nad jeziorem Kosiakowo oraz pomosty nad Korytnicą. Powstanie również oznakowanie szlaku turystycznego zgodne z zasadami obowiązującymi w Województwie Zachodniopomorskim.
Beneficjenci uzyskali dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 7 148 528,91.zł. Wartość całego projektu to 8 557 885,02 zł. Wkład własny beneficjentów wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwotą 74133,13 zł. Poszczególni partnerzy zrealizują zadania na obszarze gmin o wartości: Czaplinek 907 577,92 zł, Drawno 2 633 691,79 zł, Drawsko Pomorskie 174 583,19 zł, Złocieniec 3 248 337,16 zł, Mirosławiec 1 428 792,93 zł. Partnerzy są zobowiązani do przeprowadzenia inwestycji na swoim obszarze samodzielnie. Rolą LOT Wokół Drawy będzie koordynacja i nadzór w zakresie prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych, a także rozliczanie kolejnych etapów i całego projektu przed Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Prawidłową realizację zadań w tym zakresie zapewnią eksperci zatrudnieni w LOT Wokół Drawy na czas realizacji projektu. Takie też będzie przeznaczenie środków finansowych przewidzianych w budżecie projektu jako tzw. koszty pośrednie w wysokości 2 % wartości całego projektu. LOT Wokół Drawy zrealizuje swoje zadania dzięki społecznemu zaangażowaniu swoich członków, gdyż nie było możliwości implementowania w projekcie środków finansowych na wyposażenie, wynagrodzenia lub inne świadczenia na rzecz Lidera projektu.
Projekt zgodnie z umową będzie zrealizowany do końca 2020 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.