Rezerwat na Korytnicy odłożony na pięć lat.

W dniu 13 października br. liczna grupa
przedstawicieli branży turystycznej, głównie organizatorzy spływów kajakowych
na rzece Drawie i Korytnicy, zrzeszonych w Lokalnej Organizacji Turystycznej
?Wokół Drawy? zorganizowała protest, który został skierowany przeciwko
projektowi szczecińskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w wyniku
której, rzeka Korytnica stałaby się rezerwatem przyrody. Do protestu przyłączył
się Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz radna powiatowa, pani Małgorzata Buchajczyk.

W dniu 18 października br. w Drawieńskim Ośrodku
Kultury z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, reprezentowanej
przez Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Regionalnego
Konserwatora Przyrody panią Sylwię Jurzyk-Nordlöw, przedstawiciela Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, pana Marcina Dziubaka RDOŚ, panią
Agnieszkę Racławską RDOŚ oraz pana Pawła Pawlaczyka z Lubuskiego Klubu
Przyrodników ponownie odbyło się spotkane lokalnych przedsiębiorców. Celem spotkania,
było zapoznanie wszystkich zainteresowanych prowadzących działalność
gospodarczą na obszarze projektowanego rezerwatu m. in. z procedurą
legislacyjną, walorami przyrodniczymi oraz formami udostępniania obiektu dla
celów turystycznych.

W spotkaniu uczestniczyli również: Poseł na Sejm Paweł Suski ? członek
sejmowej Komisji ds. Ochrony Środowiska, Wicestarosta choszczeński Tadeusz
Puczyński, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, pan Wojciech Puchalski,
przedstawiciele Nadleśnictwa Drawno i Głusko, gminy Człopa, prezes LOT ?Wokół
Drawy? Andrzej Górski oraz jego członkowie, prezes Lokalnej Grupy Działania
?Partnerstwo Drawy? Krzysztof Zacharzewski, radni powiatowi i gminni oraz
mieszkańcy gminy.

Argumenty popierające lokalnych przedsiębiorców przedstawił podczas spotkania
Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz poseł Paweł Suski i Wicestarosta
Tadeusz Puczyński.

Pani dyrektor Sylwia Jurzyk-Nordlöw po wysłuchaniu
stron w przedmiotowej sprawie przedstawiła stanowisko RDOŚ, w którym zaproponowała,
aby tworzenie rezerwatu odłożyć na okres pięciu lat. Poinformowała również, że
w tym okresie planowany jest monitoring mający na celu sprawdzenie, jaki wpływ
na przyrodę koryta rzeki będzie miał ruch turystyczny, a mieszkańcy gminy będą
odpowiadać za ochronę przyrody na rzece.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *