Rozwój infrastruktury turystycznej na Drawie z funduszy RPO Województwa Zachodniopomorskiego

W maju Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej podjął się koordynacji działań samorządów terytorialnych zainteresowanych wspólnym aplikowaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach osi priorytetowej Naturalne otoczenie człowieka.
Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogeniczne może być przez władze województwa w znacznej części skierowane na poprawę warunków funkcjonowania sektora turystyki w regionie konsolidowanym przez Drawę i jej dorzecze.  W związku z tym gminy Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Drawno wstępnie zadeklarowały wspólną pracę nad projektem sieciowym, obejmującym ich tereny. W celu zapewnienia pełnej koordynacji działań projektowych do grupy samorządów przyłączyły swoich przedstawicieli nadleśnictwa Głusko, Drawno i Kalisz Pomorski, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Przedmiotem wspólnej pracy będą ustalenia dotyczące budowy infrastruktury turystycznej na szlakach kajakowych związanych z Drawą: umiejscowienie, zakres rzeczowy i  standardy wykonania.
Wspólne podejście samorządów  i skonstruowanie projektu sieciowego na obszar całej Drawy wraz z dorzeczami zagwarantuje wyższą ocenę wniosków aplikacyjnych na podstawie obowiązujących kryteriów oceny, stosowanych przez zespoły oceniające RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
W pierwszych spotkaniach inicjujących wspólne działania, oprócz reprezentantów samorządów, nadleśnictw i RDOŚ, uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Drawskiego, Wicestarosta Powiatu Choszczeńskiego i Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.