Spotkanie z ornitologiem

25 maja 2015 roku  w Gościńcu u Państwa Domagałów w Zatomiu mieliśmy okazję spotkać się z ornitologiem panem Romanem Kucharskim. Jest on jednym spośród zaledwie kilku europejskich badaczy i znawców życia oraz zwyczajów zimorodków. Współpracuje z instytutami ornitologicznymi w paru krajach Europy. Publikuje opracowania (pojedyncze artykuły, broszury i książki) na temat zimorodków, oparte głównie na własnych obserwacjach i badaniach prowadzonych w Polsce. Jest niezwykle cenionym fachowcem.
Dowiedzieliśmy się wiele o życiu, zwyczajach zimorodków, obejrzeliśmy prezentację, niezwykłe zdjęcia i krótki film. Pan Kucharski podzielił się z nami swoimi wieloletnimi obserwacjami i wynikami badań. Naukowcy, zajmujący się badaniem tych ptaków, nie mają wątpliwości, że populacja zimorodka na naszym obszarze ma się dobrze i rośnie w siłę.
Zimorodek jest niezwykle ubarwionym mieszkańcem naszego regionu. Wyróżnia go turkusowy kolor piór, który powstaje w wyniku refleksów świetlnych, a nie obecności niebieskiego barwnika. Jest jednym z najbarwniejszych ptaków Europy. Kiedy samczyk i samiczka już upatrzą sobie odpowiednie lokum, najpierw kopią tunel, często nawet metrowej długości. Niemałą rolę odgrywa w tym imponująco długi i mocny dziób zimorodka. Na końcu tunelu, w bezpiecznej komorze lęgowej, ukryte jest duże gniazdo. Tunele takie zimorodki drążą w skarpach na brzegach rzek. Zdarza się, że w wyniku surowych zim z poszczególnych populacji przeżywa zaledwie co dziesiąty osobnik. Dokucza im nie tyle śnieg, co niska temperatura powodująca zamarzanie mokrych ptaków, nurkujących w lodowatej wodzie. Tym bardziej zadziwia fakt, że znaczne dorosłych zimorodków nie odlatuje z Polski, lecz pozostaje tu przez cały rok.
Ostoją lęgową zimorodka jest Dolina Drawy i Korytnicy, Płociczna, Cieszynka. Gniazduje tu corocznie około 12-25 par zimorodka. Populacja zimorodka podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Posiada także status zagrożenia w Europie z racji zmniejszania się populacji. Zagrożeniem dla tych wyjątkowych ptaków są przekształcenia dokonywane w naturalnych siedliskach lęgowych, antropopresja i zanieczyszczenie wód.
Drawa w DPN jest jedną z rzek w kraju o największych zagęszczeniach populacji lęgowej zimorodka. Badania tych ptaków są tam prowadzone od 2011 roku i wchodzą w zakres monitoringu populacji zimorodka na terenie Pomorza prowadzonego od 1993 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.