Zapraszamy na zajęcia!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Cenimy i chronimy środowisko naturalne w którym żyjemy, bo je dobrze znamy”.

Celem grantu jest zdobycie przez uczestników, mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, wiedzy o szczególnie istotnych, specyficznych dla regionu (obszaru LSR) walorach środowiska naturalnego oraz praktycznych umiejętności w zakresie ich ochrony poprzez zrealizowane cyklu działań edukacyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w postaci grantu, pozyskanego z projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy:                               lotwokoldrawynet@gmail.com                                             

Więcej informacji http://www.lotwokoldrawy.net/nasze-projekty/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.