V Konferencja Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy „Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna, szansą rozwoju turystyki’’

 

,, Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki” była tematem V konferencji Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy, odbywającej się w dniach 17-19 marca 2017 r. w Gościńcu w Zatomiu. Prezes LOT Wokół Drawy Pan Andrzej Górski rozpoczął konferencje podziękowaniem za przybycie oraz przedstawieniem współorganizatorów. Następnie każdy z uczestników przedstawił się oraz powiedział jaki podmiot reprezentuje. O współorganizatorach informowały banery oraz loga umieszczone na programie konferencji. Udział w przedsięwzięciu brało 65 osób. Reprezentowali Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy, Drawieński Park Narodowy, Nadleśnictwo Głusko, Nadleśnictwo Drawno, Rade Powiatu oraz Rade Gminy Drawno, Urząd Miejski Drawno, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Podstawową z Drawna, Gminę Recz, Powiatowy Urząd Pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zachodniopomorską Regionalną Organizacje Turystyczną, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Prokuraturę, Urząd Miejski w Złocieńcu, Projekt LIFE DRAWA, Zachodniopomorską Agencje Rozwoju Turystyki, ZESPÓŁ Szkół NR 1 w Choszcznie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej . Udział w konferencji wziął również Poseł Pan Stanisław Gawłowski oraz Wicemarszałek Pan Jarosław Rzepa, a także usługodawcy z branży turystycznej, kwiaciarni oraz tłumacz.
Z okazji pięciolecia konferencji Prezes Pan Andrzej Górski w imieniu Zarządu wręczył statuetki ,, Przyjaciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy” oraz upominki dla instytucji wspierających naszą organizacje.
Następnie głos zabrali goście: Pani Beata Gąsiorowska- Koordynator projektu LIFEDrawaPL , Pan Artur Furdyna oraz Pan Piotr Waloch z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , Pani prof. UAM dr hab. Maria Górska- Zabielska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pan Marcin Mazurowski z Ministerstwa Środowiska , Pan prof. zw. dr hab. Czesław Koźmiński z Uniwersytetu Szczecińskiego, Pan Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego, oraz Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski.
Dobrym zakończeniem owocnego pierwszego dnia konferencji była wspaniała wiadomość ogłoszona przez Panią dr Sylwię Jurzyk-Nordlöw. W związku z tym, że dotrzymaliśmy ustaleń dotyczących dbania o rzekę oraz niezaśmiecania, nie zostanie utworzony rezerwat.
Zakończenie bardzo intensywnego ale niezmiernie ciekawego dnia nastąpiło podczas kolacji gdzie do późna trwały rozmowy dotyczące spotkania. Wymieniane były ciekawe poglądy, powstawały nowe pomysły.
W sobotę uczestnicy konferencji zwiedzali Oz w Karpinie, rynek oraz kościół w Reczu, Grodzisko w Jaźwinach, skałki w Nowej Studnicy oraz kościoły w Barnimiu i Dominikowie.
W niedziele poprowadziliśmy podsumowanie i dyskusje.

Paulina Łojko

 

Odwiedź portal KSOW- www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Bookmark the permalink.

Comments are closed.