Warsztaty – Dwór Pomorski Luboradza

Powiązania uwarunkowań turystyki kajakowej z gospodarowaniem w zlewni i rekultywacją środowiska dolin rzek to temat, który dominował podczas drugich warsztatów organizowanych przez Zarząd LOT Wokół Drawy. Spotkanie miało miejsce podobnie jak rok temu w Dworze Pomorskim Luboradza.

Czytaj więcej : S P R A W O Z D A N I E – WARSZTATY -Luboradza_2014

                        Zdjęcia z warsztatów w GALERII

black porn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.