Warsztaty w Luboradzy

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy ma zaszczyt zaprosić na warsztaty, które odbędą się w dniach 14 – 16 marca 2014 roku w DWORZE POMORSKIM LUBORADZA. Temat przewodni spotkania to: Powiązania uwarunkowań turystyki kajakowej z gospodarowaniem w zlewni i rekultywacją środowiska dolin rzek”.

Zapewniamy ciekawe wykłady, wielu interesujących gości do rozmowy oraz miłą atmosferę.

Chęć udziału w warsztatach prosimy potwierdzić do 24 lutego 2014roku drogą elektroniczną na adres biura LOT Wokół Drawy: biuro@lotwokoldrawy.net

Warsztaty są bezpłatne, zapewniamy transport.

                                                                                                                                                                                                                                                    Z poważaniem                                                                                                                            Prezes LOT Wokół Drawy                                                                                                                              Andrzej Górski

black porn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.