Wydawnictwa

Model_współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i NGO

Poradnik_Lokalnej Organizacji Turystycznej

Kodeks Dobrych Praktyk

Poradnik SPLOT (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych)

 

 

Comments are closed.