Wyniki konkursu ekologicznych inicjatyw obywatelskich

28. 01.2014r odbyło się spotkanie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy na którym zostały przedstawione oraz wybrane do zrealizowania inicjatywy obywatelskie zgłoszone do konkursu pod tytułem: ,,Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego’’. Autorzy zwycięskich projektów otrzymają możliwość zrealizowania zgłoszonych inicjatyw ekologicznych we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy w zakresie ustalonym z organizatorem zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgłoszono 19 inicjatyw:

1. ,,Konserwacja szlaku pieszego ,,Dookoła jezior drawieńskich’’
2. ,,Odpocznijmy nad Iną chroniąc środowisko naturalne”
3. ,,Uzupełnienie Infrastruktury turystycznej na kajakowej ścieżce edukacyjnej rzeki Korytnicy’’
4. ,,Zmniejszenie antropopresji na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez budowę infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Głusko’’
5. ,,Pielęgnacja i częściowe odtworzenie pasów zadrzewień i zakrzewień przy drodze z Barnimia do Konotopia”
6. ,,Łąka kwiatowa w Drawnie siedliskiem dla owadów zapylających”
7. ,,Minimalizacja źródeł antropopresji z budynku użyteczności publicznej- świetlicy wiejskiej w Starej Korytnicy”
8. ,,Utworzenie ogrodu cennych drzew i krzewów owocowych, posadzenie pasa krzewów zapylanych przez motyle oraz dosadzenie brakujących drzew w starej alei lipowej w Drawnie”
9. ,,Poprawa funkcji ekosystemowych małego zbiornika w Dominikowie”
10. ,,Ograniczenie emisji spalin do atmosfery poprzez modernizacje kotłowni w szkole”
11. ,,Rewitalizacja parku w Brzezinach”
12. ,,Pielęgnacja i ochrona starej alei dębowej w Chomętowie”
13. ,,Ochrona lokalnej populacji troci(Salmo trutta m. fario) w potoku Sitna”
14. ,,Poprawa funkcji małego zbiornika w Zatomiu”
15. ,, Budowa Miodowej Enklawy- ,,Siła Słońca”
16. ,,Zabieg biomanipulacji w jeziorze Grażyna w celu zahamowania nadmiernej eutrofizacji wód”
17. ,,Minimalizacja źródeł antropopresji na cenny przyrodniczo ciek Słopica w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego”
18. ,,Z pszczołami za pan brat”
19. ,,Wiejskie plażowanie”

Po zapoznaniu się z przedstawionymi propozycjami Zarząd dokonał wyboru 15-tu inicjatyw które zostały złożone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odrzucone zostały cztery ostatnie inicjatywy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.