Zaproszenie na spotkanie

W  dniu 11.04.2013 r. o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy,które odbędzie się w Pałacyku nad Drawą w Podegrodziu.

Porządek spotkania:

– przywitanie gości i członków LOT

– omówienie działalności LOT w poprzednim roku

– zapoznanie obecnych z realizowanymi projektami

– przedstawienie wizji nadchodzącego sezonu turystycznego

– plany zarządu LOT – kolejne projekty

– dyskusja

-zakończenie spotkania

Ze względu na wagę omawianych tematów i dobro nasze i naszych gości prosimy o przybycie.

 

                                                                                                                                                                                                                            Prezes

                                                                                                                                                                                                                      Andrzej Górski

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *