ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy

zaprasza

Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie

które odbędzie się dnia 09 kwietnia 2014r. o godz. 17.00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drawnie

ul. Kościelna 3   73-220 Drawno

Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.

  2. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LOT Wokół Drawy za rok 2013.

  3. Omówienie problemów związanych z decyzjami podjętymi do planu ochrony w kontekście turystyki kajakowej.

  4. Udzielenie absolutorium Zarządowi LOT Wokół Drawy.

  5. Przedstawienie planów działania na nadchodzący sezon turystyczny i ustosunkowanie się do planu ochrony DPN .

  6. Przedstawienie zgromadzonym realizowanych projektów oraz planów Zarządu LOT Wokół Drawy.

  7. Sprawy bieżące i dyskusja.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie zebrania.

Z uwagi na bardzo ważne kwestie, które będą poruszane podczas zebrania prosimy o Pani / Pana przybycie.

                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                Prezes LOT Wokół Drawy

                                                                                                                        Andrzej Górski

cartoon porn

Bookmark the permalink.

Comments are closed.