ZEBRANIE WALNE 25 LISTOPADA 2011 R.

W piątek 25 listopada odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy. Podstawowym celem zebrania była prezentacja przyjętych przez organizację zamierzeń oraz rozszerzona dyskusja nad warunkami ich realizacji w 2012 r. W związku z tym zaproszono do udziału w dyskusji szerokie grono osób i podmiotów zainteresowanych działalnością LOT. Należy odnotować merytoryczność i powszechną życzliwość wystąpień zaproszonych gości. W szczególności posła na Sejm RP Pana Pawła Suskiego, który jako jeden z pierwszych wskazał na inicjatywę utworzenia i funkcjonowania LOT Wokół Drawy, jako znakomity przykład właściwego podejścia do rozwoju lokalnych społeczności. Nasza organizacja, jego zdaniem, zmierza we właściwym kierunku skupiając się na tworzeniu coraz lepszej oferty usług turystycznych w regionie, jednocześnie wykazując dbałość o rozwój stowarzyszonych przedsiębiorstw, zachowanie status quo otoczenia przyrodniczego oraz aktywizację lokalnej społeczności. Zwrócił też uwagę na niezbędność wspólnych działań służących właściwemu wykorzystaniu obszarów Natura 2000 ? ich walory nie powinny być przeszkodą do rozwoju. Trzeba podejmować działania, które zapewnią zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, a jednocześnie będą sprzyjać mieszkańcom gmin objętych specjalnymi regułami ochrony przyrody. W podsumowaniu życzył organizacji sukcesów i zapału w bieżącej działalności.

W podobnym duchu wypowiadali się pozostali goście: Pan Lesław Śliżewski ? Starosta Powiatu Choszczeńskiego, Pani Magdalena Bulikowska ? Kierownik Biura Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Leszek Stefan Waloch ? Burmistrz Dobiegniewa, Pan Andrzej Chmielewski ? Burmistrz Drawna, Pan Tomasz Kołtun ? Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Pan Krzysztof Zacharzewski ? Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy, Pan Leopold Ochalik ? Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwo Jezior, Pan Paweł Bilski ? Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, nadleśniczowie: Pan Karol Kaczmarek z Nadleśnictwa Głusko i Pan Włodzimierz Rocławski z  Nadleśnictwa Drawno, Pan Dariusz Trzciński ? Prezes Zarządu Kolei Bałtyckiej S.A., Pan Marian Kuc ? Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej.

Wystąpił także Pan Marek Migdal – Prezes Zarządu Forum Turystyki Regionów prezentując dokument pn.: Strategia Grupy Partnerskiej Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy jako efektywne narzędzie rozwoju sektora turystyki. Występując w roli animatora inicjatyw tworzenia lokalnych organizacji turystycznych pogratulował członkom naszej organizacji tempa i skuteczności działań.

Z grona członków LOT Wokół Drawy w tej części zebrania głos zabrał Pan Lucjan Nowak, apelując o poprawę warunków biwakowania nad Korytnicą i Drawą.

Podsumowując dyskusję, prezes zarządu Pan Andrzej Górski ponownie wskazał, iż najważniejszym naszym zadaniem będzie rozwój oferty turystycznej w regionie, przyciąganie coraz większej ilości turystów. Oświadczył także, że organizacja będzie się rozwijać poprzez przyjmowanie kolejnych członków oraz uruchamianie inicjatyw sprzyjających poprawie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia wysokiej jakości usług turystycznych.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *