Informacje

Uchwałą Walnego Zebrania LOT Wokół Drawy 28 października 2011 r. ustanowiono wysokość składek członkowskich

  • podmioty gospodarcze: 120 zł rocznie
  • osoby fizyczne: 15 zł rocznie
  • gminy: 0,50 zł rocznie za 1 mieszkańca

Składki należy wpłacać na konto:
SGB Bank Spółdzielczy w Choszcznie Oddział Drawno
nr konta 43 8359 0005 0034 6544 2001 0001

 

Comments are closed.