Zarząd

ORGANA WYBIERALNE LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ DRAWY

ZARZĄD:

  • PREZES: Andrzej Górski
  • WICEPREZES: Zbigniew Zębala
  • SKARBNIK: Zbigniew Cielecki
  • SEKRETARZ: Alicja Łukasik
  • CZŁONEK: Franciszek Wolarek
  • CZŁONEK: Waldemar Tuziak

KOMISJA REWIZYJNA:

  • PRZEWODNICZĄCY: Henryk Kojałowicz
  • CZŁONEK: Beata Chmielewska
  • CZŁONEK: Jan Węgrowski

Siedziba LOT Wokół Drawy
 73-220 Drawno, ul. Jeziorna 2

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum LOT Wokół Drawy wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385632

Comments are closed.